Drs. Ellen van Caldenborgh
Vrijgevestigd BIG-geregistreerd Psychotherapeut, Klinisch- en GZ-psycholoog
Johannes Verhulststraat 14-1
1071 NC Amsterdam
Tel. 020 671 81 59

Aanmelding en algemene informatie

Telefonische aanmelding, via het antwoordapparaat. Praktijk telefoonnummer:
020 671 81 59.

Schriftelijke aanmelding met een aanmeldformulier via deze website of met mijn praktijk e-mailadres: e.vancaldenborgh@de-muzen.nl.

Klik hier om het aanmeld-  en inschrijfformulier in te vullen en het, geheel ingevuld, mèt verwijzing als bijlage, op te sturen.

Bereikbaarheid
De Psychotherapiepraktijk De Muzen is telefonisch, via het antwoordapparaat, altijd te bereiken. Het telefoonnummer van de praktijk is: 020 671 81 59.

Telefonisch aanmelden
U kunt zich telefonisch, via het antwoordapparaat, aanmelden bij de praktijk in het algemeen of bij de psychotherapeut van uw keuze. U wordt teruggebeld door een van de psychotherapeuten of door de psychotherapeut bij wie u zich rechtstreeks aanmeldt. Op werkdagen kunt u doorgaans zowel tijdens kantooruren als ’s avonds, teruggebeld worden. In het eerste telefonisch contact worden uw NAW- gegevens, uw telefoonnummer, naam zorgverzekering en polisnummer, naam huisarts, en korte omschrijving van uw problemen genoteerd. Bij uw telefonische aanmelding wordt, voor zover mogelijk, bekeken of een aanmelding bij onze praktijk zinvol is.

Schriftelijk aanmelden
Na schriftelijke aanmelding via e-mail of aanmeldingsformulier ontvangt u een e-mail met info en een voorstel voor een datum voor een intakegesprek. Er zijn bij mij beperkte mogelijkheden voor afspraken buiten kantooruren.

Voor routebeschrijving
klik hier voor plattegrond.

Voor een eerste afspraak zijn nodig:
1. een schriftelijke verwijsbrief van uw huisarts, die voorzien moet zijn van:

  • uw NAW gegevens en uw geboortedatum
  • uw medische gegevens, reden van verwijzing, vermelding van uw problemen
  • de naam van onze praktijk, c.q. de naam van de Psycholoog-Psychotherapeut, naar wie u wordt verwezen
  • hulpvraag en of u voor Generalistische Basis-GGZ of Gespecialiseerde GGZ wordt verwezen (zie voor uitleg de button: onderscheid tussen Generalistische Basis-GGZ of Specialistische GGZ).
  • AGB-code van uw huisarts, datum, ondertekening door uw huisarts

2. uw geldige zorgverzekeringspas en polisnummer
3. een geldig identiteitsbewijs
4. uw Burgerservice nummer BSN

Verdere algemene informatie
De met u afgesproken psychotherapie-uren worden voor u persoonlijk gereserveerd. Bij verhindering dient de afspraak ten minste 24 uur (dit is één wèrkdag, weekend telt niet mee) van tevoren te worden geannuleerd. In dat geval wordt de psychotherapiesessie niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, zijn wij verplicht de kosten geheel bij u in rekening te brengen. Dit is € 80,00 per sessie. Indien u zich tweemaal achtereen niet aan de afspraak houdt, bij veelvuldige verhindering of langdurige onderbreking van de behandeling wegens ziekte, vakantie, stage of andere omstandigheden, kan de voortgang van de therapie niet op voorhand gegarandeerd worden. Alle psychotherapiesessies – ook afsluiting van de behandeling – vinden op de praktijk plaats, niet telefonisch of schriftelijk.

Waarneming
U wordt door uw psychotherapeut geïnformeerd over haar afwezigheid en eventuele vervanging. Er is in onze praktijk een regeling voor waarneming: in zeer dringende gevallen kunt u bij afwezigheid/ziekte van uw psychotherapeut een beroep doen op de andere psychotherapeut in de praktijk. U kunt dan bellen (via het antwoordapparaat) en vragen om teruggebeld te worden. Tel. Praktijk: 020 671 81 59