Drs. Ellen van Caldenborgh
Vrijgevestigd BIG-geregistreerd Psychotherapeut, Klinisch- en GZ-psycholoog
Gevestigd in: 'The Mood'
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
Tel. 06 14 62 21 14 (whatsapp / sms)
Aanmelden met aanmeldformulier

Aanmelding en algemene informatie

Telefonische aanmelding, via het antwoordapparaat. Praktijk telefoonnummer: 06 14 62 21 14 (whatsppp en sms).

Schriftelijke aanmelding met een aanmeldformulier via deze website of met mijn praktijk e-mailadres: e.vancaldenborgh@de-muzen.nl.

Klik hier om het aanmeld-  en inschrijfformulier in te vullen en het, geheel ingevuld, mèt verwijzing door uw huisarts, als bijlage, op te sturen.

Bereikbaarheid
De Psychotherapiepraktijk De Muzen is telefonisch, via de voicemail, altijd te bereiken. Het telefoonnummer van de praktijk is: 06 14 62 21 14 (whatsapp en sms).

Telefonisch aanmelden
U kunt zich telefonisch aanmelden bij de praktijk. U wordt dan teruggebeld. Op werkdagen kunt u doorgaans zowel tijdens kantooruren als ’s avonds, teruggebeld worden. In het eerste telefonisch contact worden uw NAW- gegevens, uw telefoonnummer, naam zorgverzekering en polisnummer, naam huisarts, en korte omschrijving van uw problemen genoteerd. Bij uw telefonische aanmelding wordt, voor zover mogelijk, bekeken of een aanmelding bij de praktijk zinvol is.

Schriftelijk aanmelden
Na schriftelijke aanmelding via e-mail of aanmeldingsformulier ontvangt u een e-mail met info en een voorstel voor een datum voor een intakegesprek. Er zijn bij mij beperkte mogelijkheden voor afspraken buiten kantooruren.

Voor routebeschrijving
klik hier voor plattegrond.

Voor een eerste afspraak zijn nodig:
1. een schriftelijke verwijsbrief van uw huisarts, die voorzien moet zijn van:

  • uw NAW gegevens en uw geboortedatum
  • uw medische gegevens, reden van verwijzing, vermelding van uw problemen
  • de naam van de praktijk, c.q. de naam van de Psycholoog-Psychotherapeut
  • hulpvraag en of u voor Generalistische Basis-GGZ of Gespecialiseerde GGZ wordt verwezen (zie voor uitleg de button: onderscheid tussen Generalistische Basis-GGZ of Specialistische GGZ).
  • AGB-code van uw huisarts, datum, ondertekening door uw huisarts

2. uw geldige zorgverzekeringspas en polisnummer
3. een geldig identiteitsbewijs
4. uw Burgerservice nummer BSN

Verdere algemene informatie
De met u afgesproken psychotherapie-uren worden voor u persoonlijk gereserveerd. Bij verhindering dient de afspraak ten minste 24 uur (dit is één wèrkdag, weekend telt niet mee) van tevoren te worden geannuleerd. In dat geval wordt de psychotherapiesessie niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, ben ik verplicht de kosten geheel bij u in rekening te brengen. Dit is € 80,00 per sessie. Indien u zich tweemaal achtereen niet aan de afspraak houdt, bij veelvuldige verhindering of langdurige onderbreking van de behandeling wegens ziekte, vakantie, stage of andere omstandigheden, kan de voortgang van de therapie niet op voorhand gegarandeerd worden. Alle psychotherapiesessies – ook afsluiting van de behandeling – vinden op de praktijk plaats, niet telefonisch of schriftelijk.