Drs. Ellen van Caldenborgh
Vrijgevestigd BIG-geregistreerd Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog en GZ-Psycholoog
Johannes Verhulststraat 14-1
1071 NC Amsterdam
Tel. 020 671 81 59

Kwaliteitsstatuut

Per 01-01-2017 is het Kwaliteitsstatuut GGZ van kracht voor alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen: generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet. Mijn goedgekeurd Kwaliteitsstatuut is vastgelegd in publieke regelgeving en wordt gepubliceerd in het openbare databestand van het Zorginstituut Nederland (ZiNL). 
In het kwaliteitsstatuut staat aangegeven wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Het door mij ingevulde Kwaliteitsstatuut borgt en bevordert gepaste zorg. U kunt hier mijn goedgekeurd Kwaliteitsstatuut inzien.

Hier kunt u het kwaliteitsstatuut inzien.