Drs. Ellen van Caldenborgh
Vrijgevestigd BIG-geregistreerd Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog en GZ-Psycholoog
Johannes Verhulststraat 14-1
1071 NC Amsterdam
Tel. 020 671 81 59

Vakinhoudelijke kwaliteit

Ik houd vakinhoudelijke kennis en literatuur, vaardigheden en nieuwe ontwikkelingen op mijn vakgebied bij.
Daartoe volg ik bij- en nascholing, zoals congressen, symposia, studiedagen, cursussen.
Ik neem deel aan kwaliteitsbevorderende activiteiten, zoals intervisie, intercollegiale toetsing en samenwerking. Er zijn per jaar 10 Intervisiebijeenkomsten van 2 uur, volgens de door onze beroepsvereniging LVVP vastgestelde eisen. De intervisie vindt plaats in een vaste groep van 5 à 6 (klinisch) psychologen, psychotherapeuten, eventueel een psychiater.
Per jaar worden 6 indicatiestellingen getoetst in een daartoe geformeerde toetsingsgroep met 2 collegae.