Drs. Ellen van Caldenborgh
Vrijgevestigd BIG-geregistreerd Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog en GZ-Psycholoog
Johannes Verhulststraat 14-1
1071 NC Amsterdam
Tel. 020 671 81 59

Visitatie

Als lid van de LVVP wordt mijn psychotherapiepraktijk in het kader van kwaliteitsbewaking eens in de vijf jaar gevisiteerd. Het visitatiesysteem van de LVVP is gebaseerd op de LVVP-kwaliteitscriteria. December 2017 is mijn praktijk met positief resultaat gevisiteerd. Bekijk hier het certificaat.
Wat is een visitatie?
Bij een visitatie wordt mijn praktijk bezocht door een visiteur, om te bekijken of mijn praktijk aan alle kwaliteitseisen van de LVVP voldoet om goede zorg te kunnen leveren. Visiteurs zijn collega’s psychotherapeuten, die zich ook moeten houden aan hun beroepsgeheim. Ik ben ook visiteur voor de LVVP.
Bij de visitatie vindt ook dossieronderzoek plaats, waarbij mogelijk uw persoonlijke dossier wordt ingezien. Het doel is om te zien of uw dossier compleet is en alle onderdelen in het dossier aanwezig zijn. Het dossier wordt niet op medische inhoud beoordeeld, dat wil zeggen, dat er geen inhoudelijke verslagen van gesprekken, diagnoses, correspondenties, brieven, gelezen worden.
Uw toestemming
Voorwaarde voor het inzien van uw dossier door visiteurs is uw expliciete toestemming. Geeft u geen toestemming, dan mag het dossier – geanonimiseerd – worden ingekeken. Uw persoonlijke gegevens, zoals naam, adresgegevens, geboortedatum, huisarts, Burger Service Nummer (BSN), zorgverzekering en beroep worden verwijderd, zodat het dossier niet tot u te herleiden is.