Drs. Ellen van Caldenborgh
Vrijgevestigd BIG-geregistreerd Psychotherapeut, Klinisch- en GZ-psycholoog
Gevestigd in: 'The Mood'
Keizersgracht 127
1015 CJ Amsterdam
Tel. 06 14 62 21 14 (whatsapp / sms)
Aanmelden met aanmeldformulier

Leertherapie

Ik ben door de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie) erkend als leertherapeut. Ik bied leertherapie aan, aan psychologen, GZ-psychologen (i.o.), psychotherapeuten (i.o.), klinisch psychologen (i.o.) en psychiaters die in opleiding zijn tot psychotherapeut., klinisch psycholoog en / of leertherapie nodig hebben in het kader van hun opleidingsroute.
De leertherapie start met een kennismakingsgesprek, waarin verwachtingen en leervraag worden besproken en afspraken over tijden, frequentie en betaling worden gemaakt. Samen kunnen we tot een leertherapiecontract/behandelovereenkomst komen.

Wat is leertherapie?
De NVP definieert leertherapie als: “Het ondergaan van een psychotherapie in het kader van de opleiding, met als doel bij de opleideling de ontwikkeling en het inzicht in het eigen functioneren als psychotherapeut te bevorderen”.

 • Als leertherapeut lever ik ook graag een bijdrage aan de professionele ontwikkeling van de jongere generatie aspirant-psychotherapeuten, klinisch- en GZ- psychologen.
 • Leertherapie kan de psychotherapeut, GZ- en klinisch psycholoog (i.o.) helpen om eigen problematiek op te lossen, inzicht in eigen dynamiek, valkuilen, verkrijgen, om er niet door belemmerd worden in hun werk. Hierdoor is er meer ruimte voor het psychotherapeutisch werk met cliënten en worden cliënten beschermd tegen de invloed van onopgeloste issues van de psychotherapeut.
 • Leertherapie geeft ervaring van de cliëntenrol.
 • Door leertherapie kan de psychotherapeut / klinisch psycholoog (i.o.) de werkzaamheid van psychotherapie aan den lijve ervaren, ontdekken dat psychotherapie effectief kan zijn/werkt en verandering mogelijk is.
 • Als leertherapeut heb ik een voorbeeldfunctie voor de psychotherapeut/ GZ- en klinisch psycholoog i. o. Het geeft hen een model voor de psychotherapeutische praktijk. Ik kan het belang van ons vak doorgeven. Door leertherapie kan de aspirant psychotherapeut zich oriënteren op de rol van psychotherapeut.

Mogelijke doelen van leertherapie

 • Trainen en ontwikkelen van reflectief vermogen en introspectie.
 • Balans leren vinden tussen empathie en distantie.
 • Balans leren vinden tussen werk en persoonlijk leven.
 • Leren omgaan met het isolement dat dit beroep met zich kan meebrengen.
 • Het psychotherapeutisch werk kan met stress gepaard gaan. Leertherapie kan bijdragen aan het versterken van het vermogen om met de emotionele stress en de impact van psychotherapeutisch werk om te gaan.
 • De ontwikkeling en het inzicht in het eigen functioneren als psychotherapeut bevorderen.
 • Aspirant psychotherapeuten kunnen met behulp van leertherapie hun eigen grenzen leren kennen.
 • Leertherapie kan een hulpmiddel zijn om zelfzorg te hebben.
 • Psychotherapeuten/klinisch psychologen (i.o.) kunnen sterke en zwakke kanten ontdekken, begrijpen en leren hanteren. Leren reflecteren over blinde vlekken in het vak.
 • Verbeteren van eigen emotionele en mentale functioneren.
 • Reflecteren over en leren begrijpen van de eigen patronen en interpersoonlijke stijlen.
 • Zicht krijgen op overdrachts- en tegenoverdrachtsverschijnselen.

Vergoeding leertherapie, toepassing WGBO en AVG
De LVVP geeft info over leertherapie mbt regelgeving: ‘Leertherapie betreft een opleidingssituatie en valt dus niet onder de Zorgverzekeringswet. Leertherapie wordt dus niet vergoed door de zorgverzekeraar. De WGBO is echter wel van toepassing, net als de AVG. De eisen die gelden voor dossiervoering en voor privacykwesties, gelden dus ook bij leertherapie.

Omdat leertherapie onder de WGBO valt, is er tussen de leercliënten en de leertherapeut een behandelingsovereenkomst. De context is een opleidingssituatie. Er is geen verwijzing van een huisarts, er is niet (per se) sprake van een DSM-stoornis en de behandeling is vrijwillig. Dat verandert echter niets aan het feit dat hier de WGBO van toepassing is.

Beide partijen komen overeen dat een behandeling zal plaatsvinden. De behandelaar dient zich naar zijn/haar professionele verplichtingen te gedragen. En de patiënt heeft alle rechten die aan een patiënt toekomen. Er moet dus een dossier aangelegd worden, dat de gebruikelijke elementen bevat en met ingang van 01.01.2020 is de bewaartermijn van het dossier 20 jaar. Bij de visitatie kunnen dus ook dossiers van leertherapie meegenomen worden.

Tarief leertherapie
Het tarief leertherapie dat ik hanteer is € 100,00 per ¾ uur.

Wachttijd leertherapie
Per juni 2021 heb ik weer plek voor enkele leercliënten.
U kunt een e-mail sturen naar: psychotherapie@ellenvancaldenborgh.nl voor info en afspraken. Wilt u uw NAW gegevens erbij vermelden, op welke termijn u leertherapie wilt en op welke dagen u beschikbaar bent.