Drs. Ellen van Caldenborgh
Vrijgevestigd BIG-geregistreerd Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog en GZ-Psycholoog
Johannes Verhulststraat 14-1
1071 NC Amsterdam
Tel. 020 671 81 59

Problemen die ik niet behandel

Ik behandel geen:

  • dermate ernstige persoonlijkheidsstoornisssen die niet in een ambulante setting te behandelen zijn
  • ernstige verslavingsproblematiek
  • psychiatrische stoornissen in engere zin en andere problemen waarbij psychotherapie ontoereikend is vanwege de aard van de stoornis
  • crisissen (er is geen 24-uurs crisisopvang)

In geval van crisis geldt de gebruikelijke regeling dat u contact opneemt met uw (dienstdoend) huisarts, die zo nodig de crisisdienst van de GGZ inschakelt.