Drs. Ellen van Caldenborgh
Vrijgevestigd BIG-geregistreerd Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog en GZ-Psycholoog
Johannes Verhulststraat 14-1
1071 NC Amsterdam
Tel. 020 671 81 59

Behandelaanbod

De door mij gehanteerde vormen van Psychotherapie
Inzichtgevende, Psychodynamische Psychotherapie. Ik verricht voornamelijk Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheids Zorg (tot 2014 tweedelijns GGZ, Psychotherapie genoemd). Ik integreer, indien nodig en van toepassing, ook verschillende theorieën, technieken, modellen in een behandeling om zo op adequate wijze aan de individuele hulpbehoefte van cliënten te voldoen.

Zowel verleden, heden en toekomst komen aan bod. Destructieve herhalingspatronen kunnen worden doorbroken om op een adequatere manier te leren functioneren. U wordt geholpen de aandacht te richten op moeilijke/pijnlijke ervaringen die aan uw symptomen vooraf gingen, de pijnlijke gevoelens beter te verwerken en die ervaringen eventueel anders te gaan zien.

Verbanden tussen onverwerkte ervaringen in het verleden en psychische problemen, belemmeringen in het functioneren in het heden kunnen worden onderzocht en beter verwerkt. Er kan gezocht worden naar de bronnen van problemen als faalangst, negatief zelfbeeld, schuldgevoelens. In de behandeling kan duidelijk worden op welke specifieke manier u gewend bent naar uzelf en anderen te kijken en hoe dit te maken kan hebben met ervaringen met uw ouders en verzorgers in uw vroege jeugd. Ook geblokkeerde vermogens in uzelf kunnen worden ontdekt.                                                                                                                                          
‘Treatment is not just fixing what is wrong: it is also building what is right’
                                                Seligmann, grondlegger positieve psychologie

Behalve dat mijn behandeling zich richt op herstellen van wat er mis is, op stoornissen, symptomen, tekortkomingen, zwakheden, kwetsbaarheden, trauma’s, beperkingen, zie ik geestelijke gezondheid niet slechts als afwezigheid van psychopathologie. Geestelijke gezondheid is ook welbevinden, waarbij ik me focus op sterke, gezonde kanten en positieve eigenschappen, talenten, kwaliteiten en werk met krachtbronnen, vooruitgang, hoop en optimisme. Door te bekrachtigen wat goed gaat, kan zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid, positief zelfbeeld en eigenwaarde toenemen.