Drs. Ellen van Caldenborgh
Vrijgevestigd BIG-geregistreerd Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog en GZ-Psycholoog
Johannes Verhulststraat 14-1
1071 NC Amsterdam
Tel. 020 671 81 59

Vergoedingen en kosten 2019

Vergoedingen vanuit de basisverzekering
Psychotherapeutische behandelingen, zowel Generalistische Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ, door mij uitgevoerd, worden vergoed vanuit de Basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. De vergoeding is geregeld via Diagnose Behandeling Combinaties (DBC’s). Voor uitleg over DBC’s, zie: wat is een DBC?
Bij zorgverzekeraars met wie ik een contract heb, wordt uw DBC-nota door mij rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend.

Voor 2019 heb ik contracten met de zorgverzekeraars
CZ, OHRA, Nationale Nederlanden
VGZ
VGZ Zorgverzekeraar N. V., VGZ voor de Zorg N. V., IZA Zorgverzekeraar N.V., N.V. Zorgverzekeraar UMC, N. V. Univé Zorg.
VRZ Zorg en Zekerheid, Eno, w.o. Salland Zorgverzekeringen, Hollandzorg, ZorgDirect, ONVZ w.o. ONVZ, VvAA, PNOzorg.
Zilveren Kruis Zilveren Kruis Zorgverzekeringen, Interpolis, FBTO, Avéro Achmea, IAK, Aevitae, De Friesland

Wel geldt dat uw wettelijk eigen risico door uw zorgverzekeraar met de kosten van uw psychotherapeutische behandeling wordt verrekend. Het wettelijk verplicht eigen risico in 2019 is € 385,00 per jaar. Het eigen risico wordt berekend per behandeljaar en wordt bepaald door het jaar van opening van de behandeling (DBC of vervolgDBC).

Met de overige zorgverzekeraars heb ik geen contracten. Maar u krijgt wel vergoeding. De factuur, die u van mij ontvangt bij afsluiting van de behandeling en die u rechtstreeks aan mij betaalt, kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw polis krijgt u tussen de 60% en 100% vergoed. De belangrijkste polissen zijn natura- of budget polissen en restitutie polissen. Een restitutiepolis vergoedt doorgaans de behandelingen volledig, tot wat wettelijk ie toegestaan.
U kunt dit vooraf bij uw zorgverzekeraar schriftelijk navragen en schriftelijk uw vraag laten beantwoorden.
U kunt het beste vragen:

U kunt het beste vragen:

  • welk percentage wordt vergoed
  • van welk soort tarief (eigen tarief, wettelijk tarief, gemiddeld gecontracteerd tarief)
  • bij een niet-gecontracteerde zorgverlener
  • bij Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ

Er bestaat een mogelijkheid van zogenaamde Akte van Cessie waarbij u mij machtigt, rechtstreeks de nota bij uw zorgverzekeraar in te dienen.

Voorwaarden voor vergoeding

De verzekeraars stellen als voorwaarde voor vergoeding:

  • een schriftelijke verwijzing door uw huisarts. Voor voorwaarden waaraan een verwijzing moet voldoen, zie info bij aanmelding, onder verwijzing.
  • invoering van uw identificatiegegevens in mijn elektronisch declaratiesysteem. Uw diagnose wordt bekend bij uw zorgverzekeraar,
    tenzij u aangeeft, er bezwaar tegen te hebben door middel van een Privacyverklaring. Uw zorgverzekeraar heeft geen recht op inzage in uw dossier.
  • Invulling van een digitale vragenlijst bij aanmelding en afsluiting van uw behandeling (Zie bij ROM).

Behandeltarieven Overig (zorg) product (OZP)
De overheid heeft bepaald dat de vergoeding niet meer geldt voor behandeling van de diagnoses ‘aanpassingsstoornissen’, ‘relatieproblemen’ en ‘andere aandoeningen en problemen die reden voor zorg kunnen zijn’, de zogenoemde V-codes. De kosten voor deze behandelingen komen voor uw eigen rekening. Het maximum tarief ‘OVP niet-basispakketzorg consult’, code 198300, is in 2019 door de NZA vastgesteld op € 105,25 per sessie van 60 minuten, inclusief indirecte tijd. Dit tarief is in mijn praktijk van toepassing.

Tarief No Show
Bij het annuleren van afspraken 24 uur van te voren (dit is een wèrkdag, weekend telt niet mee), worden geen No Show kosten in rekening gebracht. De kosten voor te laat annuleren zijn € 80,00.