Drs. Ellen van Caldenborgh
Vrijgevestigd BIG-geregistreerd Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog en GZ-Psycholoog
Johannes Verhulststraat 14-1
1071 NC Amsterdam
Tel. 020 671 81 59

Wat is DBC?

DBC betekent: Diagnose Behandel Combinatie.

Sinds januari 2008 is de vergoeding van psychotherapie gekoppeld aan DBC-systematiek (tot en met 2007 werd psychotherapie nog per sessie via de AWBZ (Algemene Wet Byzondere Ziektekosten) vergoed). Dit houdt in dat uw psychotherapeut alle activiteiten, zowel direct als indirect contact, in het kader van uw behandeling, vanaf aanmelding, tot en met afsluiting, registreert in een DBC, waaronder dus ook administratieve werkzaamheden, telefonisch – en e-mail contact, overleg, enz. Pas aan het eind van de behandeling, na afsluiten van de DBC, wordt duidelijk hoeveel uw behandeling heeft gekost en mag en kan de psychotherapeut pas declareren bij uw Zorgverzekeraar. De factuur wordt door uw behandelaar rechtstreeks naar uw Zorgverzekeraar gestuurd. Voorwaarde is dat uw psychotherapeut een contract heeft met uw zorgverzekeraar. De factuur is niet anoniem. Over uw symptomen wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals bijvoorbeeld: stemmingsstoornis, angststoornis. De psychotherapeut is voortaan ook wettelijk verplicht, de gegevens van uw behandeling (DBC) volledig geanonimiseerd, door te sturen naar het overheidsorgaan DIS (DBC Informatie Systeem geheten). Deze gegevens zijn niet tot de cliënt/patiënt herleidbaar en moeten de grondslag gaan vormen voor overheidsbeleid.