Drs. Ellen van Caldenborgh
Vrijgevestigd BIG-geregistreerd Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog en GZ-Psycholoog
Johannes Verhulststraat 14-1
1071 NC Amsterdam
Tel. 020 671 81 59

Afsluiting behandeling

Ik hecht er veel waarde aan, dat de gesprekken zorgvuldig, in overleg en met een evaluatie/afsluitingsgesprek worden afgesloten. Als u erover denkt, uw psychotherapie af te sluiten, is het goed dit een paar sessies van te voren met uw psychotherapeut te overleggen, zodat de voor- en nadelen tegen elkaar kunnen worden afgewogen en u deze moeilijke beslissing niet alleen hoeft nemen. Uiteindelijk beslist u natuurlijk zelf of u al dan niet afsluit en wanneer. Als u geen last meer heeft van lastige symptomen is het niet altijd verstandig, meteen de behandeling af te sluiten, omdat het nog niet hoeft te betekenen dat het een blijvende en diepgaande verandering is. Het is aan te bevelen dat u rustig de tijd neemt, verder te gaan met uw psychotherapie. Als vuistregel geldt dat als u een aantal maanden aaneengesloten zonder symptomen bent, u aan afsluiten kunt denken. Voor het afsluitingsgesprek maakt u aan de hand van vragen een afsluitings/evaluatieverslag dat in het afsluitingsgesprek wordt besproken. Na het afsluitingsgesprek kan na twee maanden een follow-up gesprek plaatsvinden.  Met uw toestemming wordt uw huisarts geïnformeerd over het resultaat en het afsluiten van uw behandeling.

Klik hier
voor de evaluatievragen.