Drs. Ellen van Caldenborgh
Vrijgevestigd BIG-geregistreerd Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog en GZ-Psycholoog
Johannes Verhulststraat 14-1
1071 NC Amsterdam
Tel. 020 671 81 59

Behandeling

Na uw instemming met de diagnose, werkhypothesen en behandelplan wordt de psychotherapie gestart. In de behandelgesprekken komen zowel uw verleden, heden en toekomst aan bod. Er zal vooral worden uitgegaan van uw situatie in het heden: wat houdt u nu bezig, waar hebt u last van, wat wilt u veranderen? Het doel en de weg is vastgelegd in het behandelplan. Het is niet de bedoeling dat de psychotherapeut uw problemen oplost. Psychotherapie is geen magisch wondermiddel.

Waar helpt uw psychotherapeut u wel mee? De therapeut helpt u, de aandacht te richten op die moeilijke/pijnlijke ervaringen die aan uw  symptomen vooraf gingen, de pijnlijke gevoelens beter te verwerken, en die ervaringen eventueel anders te gaan zien.

Motivatie en vermogen, pijnlijke ervaringen onder ogen te zien, spelen een belangrijke rol bij de kans van slagen van uw psychotherapie. Negatieve, onverwerkte ervaringen uit het verleden die duidelijk belemmerend doorwerken in het heden kunnen onderwerp van gesprek zijn. Maar ook ligt de nadruk op het versterken van uw eigen kunnen, zelfwerkzaamheid, uw gezonde kanten, uw positieve mogelijkheden en krachten.

In de behandeling kan duidelijk worden hoe uw psychische problemen te maken kunnen hebben met de specifieke manier waarop u van jongs af aan gewend bent, naar uzelf en naar anderen te kijken. Of u ontdekt aspecten van u zelf, waar u nog niet eerder bij hebt stil gestaan. Soms zult u barrières moeten overwinnen.

Oefeningen tijdens de sessies en opdrachten kunnen deel uitmaken van de behandeling en kunnen u helpen anders naar situaties, die u als problematisch ervaart, te gaan kijken en vervolgens ook anders ermee om te gaan. Zelfwerkzaamheid wordt gestimuleerd.

Hoe de behandeling precies zal verlopen, is niet te voorspellen en hangt van een aantal factoren af, zoals de wisselwerking tussen cliënt en psychotherapeut, motivatie, ernst van de problematiek, etc. Het kan vóórkomen dat u veel van wat u in psychotherapie ontdekt en leert begrijpen, snel weer vergeet. Het is goed om bewust te trachten vast te houden wat u leert, ontdekt. Sommige cliënten houden last van terugkerende problemen.

De psychotherapeut helpt u door moeilijke periodes heen. De stap, in psychotherapie te gaan, kan moeilijk zijn. Het kan helpen als u met uw directe omgeving deelt dat u in psychotherapie bent.