Drs. Ellen van Caldenborgh
Vrijgevestigd BIG-geregistreerd Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog en GZ-Psycholoog
Johannes Verhulststraat 14-1
1071 NC Amsterdam
Tel. 020 671 81 59

Behandelplan

Diagnose, Indicatiestelling, Advies en Behandelplan
De intake-fase wordt afgerond met een diagnose/indicatiestelling, advies, behandelplan, die met u worden besproken. Bij het advies wordt samen met u bekeken of uw behandelaar mogelijkheden heeft, u met uw hulpvraag te helpen. In het behandelplan worden – in overleg met u – uw problemen, de diagnose, het behandeldoel omschreven, op welke manieren dat doel bereikt kan worden en – heel globaal – hoelang de behandeling mogelijk kan duren.

Voor het behandelplan wordt uw instemming gevraagd. Bij uw instemming, ondertekent u het behandelplan/de behandelovereenkomst. Uw behandelaar zal ook het verdere verloop van de behandeling met u blijven bespreken en evalueren en indien van toepassing het behandelplan zo nodig bijstellen. Met uw toestemming wordt uw huisarts geïnformeerd over de diagnose en het (bijgesteld) behandelplan.