Drs. Ellen van Caldenborgh
Vrijgevestigd BIG-geregistreerd Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog en GZ-Psycholoog
Johannes Verhulststraat 14-1
1071 NC Amsterdam
Tel. 020 671 81 59

Duur en frequentie psychotherapiesessies

Een individueel gesprek duurt 50 à 55 minuten (plus 10 a 15 minuten indirecte tijd). Partner-relatie-, gezins- en groepsgesprekken duren vijf kwartier à anderhalf uur. De frequentie van de sessies hangt zowel af van de aard en de ernst van de problematiek als van uw wensen en mogelijkheden, de gekozen behandelmethode en de fase waarin de behandeling zich bevindt. Om u zeer globaal een indicatie te geven: doorgaans vinden gedurende de eerste 2 à 3 maanden tot ongeveer een jaar gesprekken wekelijks plaats. In de afbouwfase wordt de frequentie geleidelijk teruggebracht tot twee- à driewekelijks.