Drs. Ellen van Caldenborgh
Vrijgevestigd BIG-geregistreerd Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog en GZ-Psycholoog
Johannes Verhulststraat 14-1
1071 NC Amsterdam
Tel. 020 671 81 59

Duur van behandeling

De duur van de behandeling kan variëren van enkele maanden tot enige jaren en is mede afhankelijk van het behandelplan, de ernst/hardnekkigheid van uw probleem. Ook uw wensen, motivatie en mogelijkheden spelen een rol. Ik ga uit van de stelregel: kort waar mogelijk en langdurig waar nodig.