Drs. Ellen van Caldenborgh
Vrijgevestigd BIG-geregistreerd Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog en GZ-Psycholoog
Johannes Verhulststraat 14-1
1071 NC Amsterdam
Tel. 020 671 81 59

Intake-fase

Na aanmelding is er eerst een diagnostische fase van drie à vier sessies, waarin zoveel mogelijk informatie over uw psychische problemen en de ontstaansgeschiedenis wordt verzameld en uw problematiek in kaart gebracht. In het eerste gesprek, het kennismakingsgesprek, wordt met u gesproken over:

 • uw psychische problemen, de aard, de ontstaansgeschiedenis, de ernst en de duur
  ervan
 • relevante eerdere psychotherapie-ervaringen en resultaten
 • relevante persoons- en ontwikkelingsgegevens
 • situatie nu
 • gebruik van medicatie, indien van toepassing
 • opleiding en werk
 • sociale contacten
 • lichamelijke gezondheid
 • hulpvraag en doel van de behandeling
 • verwachtingen en wensen
  Verwachtingen ten aanzien van psychotherapie kunnen verschillend zijn, bijvoorbeeld:

  • hulp bij de wens om anders met zichzelf en anderen om te gaan.
  • concrete oplossingsgerichte behandeling voor duidelijk afgrensbare problemen,
  • hulp en steun bij vage en/of complexe problemen,
  • of hulp bij psycho-sociale malaise, waarbij op tal van levensgebieden de situatie uit de hand is gelopen en men ‘het niet meer weet’.

Het op elkaar afstemmen van de hulpvraag van patiënten en het hulpaanbod van de psychotherapeut is een belangrijk aspect in psychotherapie.

Er wordt verder besproken hoe u tegen uw problemen aankijkt, wat u van belang vindt. Mogelijk heeft u zelf een idee over een verband of samenhang met uw problemen. Wat zou u zelf willen veranderen? Wat zijn uw mogelijkheden? Wanneer voelt u zich juist goed?

In het eerste gesprek, het kennismakingsgesprek, zullen ook allerlei praktische zaken, zoals vergoeding, kosten, afspraken, omgaan met afspraken, etc. aan de orde komen. Soms is een medisch of psychiatrisch consult geïndiceerd.

Als u na het eerste intake kennismakingsgesprek verder wilt gaan met de intake-fase en er geen terug- of doorverwijzing van toepassing is, worden er, als aanvulling op de intake, vragenlijsten meegegeven, zoals een biografische vragenlijst, de SCL-90 (Symptom Check List), een zelfbeoordelingsvragenlijst die psychische en lichamelijke klachten meet.

In de volgende intake-gesprekken wordt verder ingegaan op uw problemen en achtergrond, er wordt bekeken welke vragen nog beantwoord moeten worden, of het zinvol is, met uw schriftelijke toestemming, relevante informatie bij derden (bijv. eerdere behandelaars) in te winnen. De vragenlijsten worden besproken. Ook wordt besproken of u zich veilig voelt en openhartig over u zelf kunt praten.

Alle schriftelijke communicatie, vragenlijsten, evaluaties en vertrouwelijk e-mailcontact vinden plaats via de beveiligde site
JPO cliëntenlogin.

ROM-Portal
Om te bepalen hoe effectief uw behandeling is, of u tevreden bent over het psychotherapeutisch contact, over het verloop van de Psychotherapie en of uw symptomen daadwerkelijk afnemen of verdwijnen, heeft de LVVP de ROM ontwikkeld. ROM is een afkorting van Routine Outcome Monitoring en bestaat uit een aantal vragenlijsten. Het is niet verplicht, u kunt hier vrijwillig aan deelnemen.

Als u toestemming verleent, vindt er aan het begin, om de drie maanden en aan het eind van uw behandeling een meting plaats met vragenlijsten als: OQ45 en SQ48, waarvan de uitkomsten met elkaar worden vergeleken. De meetresultaten worden anoniem opgeslagen door de LVVP die de gegevens veilig versleutelt en kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, dat in het belang is van de ontwikkeling van het vak Psychotherapie.