Drs. Ellen van Caldenborgh
Vrijgevestigd BIG-geregistreerd Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog en GZ-Psycholoog
Johannes Verhulststraat 14-1
1071 NC Amsterdam
Tel. 020 671 81 59

Beroepscodes

De Beroepscode voor Psychologen NIP 2015.

Beroepscode voor psychotherapeuten NVP 2018

  • het bieden van een leidraad voor het beroepsmatig handelen van de individuele psychotherapeut. Onder beroepsmatig handelen wordt hier niet alleen verstaan het handelen in het kader van een professionele relatie in engere zin, maar elk optreden van de psychotherapeut in die hoedanigheid;
  • het bevorderen van beroepsethische reflectie;
  • het dienen als informatiebron voor cliënten en professionals over de gedragsregels die gelden voor psychotherapeuten;
  • het bieden van een maatstaf voor formele toetsing van het beroepsmatig handelen door alle psychotherapeuten.