Drs. Ellen van Caldenborgh
Vrijgevestigd BIG-geregistreerd Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog en GZ-Psycholoog
Johannes Verhulststraat 14-1
1071 NC Amsterdam
Tel. 020 671 81 59

Klachtenregeling Wkkgz

Nieuwe klachten- en geschillenregeling per 01-01-2017 (Wkkgz)
Sinds januari 2017 is een nieuwe klachten- en geschillenregeling van kracht in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). De klachtenregeling de Wet Klachtrecht Clienten Zorgsector (WKCZ), komt is vervallen.

Ik vind het van het grootste belang om, in samenspraak met u, goede zorg te verlenen en rekening te houden met uw wensen. Mocht u desondanks ontevreden zijn, dan nodig ik u graag uit dit met mij te bespreken. U wordt daarbij zeer serieus genomen. 
Elke zorgaanbieder moet per 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben. De LVVP heeft een pool van klachtenfunctionarissen aangesteld, waar cliënten van LVVP-leden een beroep op kunnen doen. Zij kunnen een bemiddelende rol spelen.